Desitjos


Moltes gràcies a totes les persones que heu col·laborat en el nostre projecte !
Sense les vostres aportacions no seria possible la nostra exposició.

Esperem, tal i com diu un dels últims desitjos que ens va arribar, que tots aquests desitjos no es quedin en un paper…