Vaga estudiants 6 de març de 2020

Benvolgudes famílies d’alumnes,

Us informem que els representants d’alumnes dels grups de 3r i 4t d’ESO, ens han fet arribar un escrit per demanar-nos autorització per poder secundar la vaga d’estudiants del proper divendres 6 de març, convocada per Sindicat d’Estudiants. Segons el nostre NOFC, aquesta vaga  ha estat comunicada pels alumnes en els terminis establerts, per la qual cosa, les justificacions de les famílies les haureu de fer arribar a través del delegat de curs, fins les 23:59h del dimarts 03/03/20.

Exclusivament seran vàlides les justificacions de  vaga  entregades en el terminis establerts al NOFC i amb el model allotjat al web del centre (https://drive.google.com/drive/folders/1YnUZtdE0dOHxnrq-w9Pwl4RAVh407i2D)

Us recordem que qui no hagi portat l’autorització en els terminis establerts i no assisteixi al centre, es consideraria com una falta injustificada a cadascuna de les hores lectives.

Aprofitem per recordar-vos que el dret a vaga dels alumnes està sota el paraigües de la Llei d’Educació de Catalunya, les instruccions d’inici de curs i l’acord del Consell Escolar del centre, però la responsabilitat en autoritzar o no la vaga és de les famílies. En aquest casos, l’obligació del centre és exclusivament la d’informar i seguir la normativa establerta al NOFC. Informar dels motius i les raons de voler fer-la o no a les famílies, recau sobre els alumnes.