Consell escolar

 

CONSELL ESCOLAR
Josep Picot Director
Angelina Forcada Cap d’estudis
Mireia Feliu Representant de l’Ajuntament
Antònia Balaguer Representant del professorat
Anna Massó Representant del professorat
Neus Ventura Representant del professorat
Montserrat Bagudà Representant del professorat
Carme Adroher Representant del professorat
Dolors Garangou Representant del professorat
Rosa Serra Representant del professorat
Susagna Baltasar Representant del pares
Àgata Ferran Representant del pares
Diana Canals Representant del pares
Anna Boadas Representant del pares
Tània Van de Casteele Representant del pares
Tatiana Bonmatí Representant de l’AFA
Esperança Clotas Representant del PAS
Jordi Sitjes Representant dels alumnes
Jésica Estévez Secretària