EVA (Espais Virtuals d’Aprenentatge)

PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Dictapp: https://iecambo.dictapp.cat

Educació Física

http://www.xtec.cat/ceip-guillemdemontgri/activitats/educacioFisica/web 

Nota de l’autor: “aquesta web va ser creada a l’any 2008, per tant, hi hauria algunes informacions relatives a forma d’avaluar que s’haurien de canviar; de tota manera, interessa més l’essència de la web que les formes exteriors o els formats”

SECUNDÀRIA

PRIMER D’ESO

PRIMER D’ESO
Dictapp https://iecambo.dictapp.cat

https://iecambo.dictapp.es/public/dictapp

ThatQuiz https://sites.google.com/xtec.cat/thatquizverges/p%C3%A0gina-principal?aut huser=2
Llengua catalana Moodle: Llengua i literatura catalana 1. LC1ESO
Llengua castellana Google Classroom: http://classroom.google.com/
Llengua anglesa Web d’aula: https://gvinyals1.wixsite.com/1eso

Llibre digital: https://webbook.burlingtonbooks.com/Login

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Matemàtiques Google Classroom: http://classroom.google.com/
Tecnologia Moodle: https://educaciodigital.cat/iecamboverges/moodle/login/index.php
Ciències Naturals (BIO) Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Science Bits: https://www.science-bits.cat/site/index.php?lang=ca#

Ciències Socials Classroom: http://aulavirtual.santillana.es/avonline/user/login
Música https://classroom.google.com/u/0/
Educació física
Educació visual i plàstica Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=58
Projecte https://sites.google.com/site/firstesoproject/
Optativa: Emocions i esport
Optativa: Llengua francesa 1r i 2n eso: https://rserra42.wixsite.com/fle1et2olivar
Tutoria
Projecte Fira de la ciència https://sites.google.com/a/xtec.cat/fira-de-la-ciencia/
Projecte tractor (març) Jocs Olímpics: https://gvinyals1.wixsite.com/jocsolimpics
Projecte de centre (juny) https://sites.google.com/xtec.cat/projectedecentre1-covid/inici

SEGON D’ESO

SEGON D’ESO
Dictapp https://iecambo.dictapp.cat

https://iecambo.dictapp.es/public/dictapp

ThatQuiz https://sites.google.com/xtec.cat/bon-dia-thatquiz/p%C3%A0gina-principal?a uthuser=2
Llengua catalana Moodle: Llengua i literatura catalana 2. LC2ESO
Llengua castellana Google Classroom: http://classroom.google.com/
Llengua anglesa Web d’aula: https://gvinyals1.wixsite.com/secondofeso

Llibre digital: https://webbook.burlingtonbooks.com/Login

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Matemàtiques Google Classroom: http://classroom.google.com/
Tecnologia Science Bits: https://www.science-bits.cat/site/index.php?lang=ca#

Moodle: https://educaciodigital.cat/iecamboverges/moodle/login/index.php

Ciències Naturals (FiQ) Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Science Bits: https://www.science-bits.cat/site/index.php?lang=ca#

Ciències Socials Google Classroom: http://classroom.google.com/
Música https://classroom.google.com/u/0/
Educació física
Educació visual i plàstica Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=842
Projecte Just for detectives: https://ehugasm.wixsite.com/justfordetectives

Animals fun facts: https://ehugasm.wixsite.com/animalsfunfacts

Optativa: Mediació
Optativa: Informàtica Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/
Optativa: Llengua francesa 1r i 2n eso: https://rserra42.wixsite.com/fle1et2olivar
Alternativa comuna Robòtica: Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Revista:

Entorn: Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Escultura:Moodle:https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view. php?id=882

Arts escèniques:

Triatló:

Cultura i tradicions: –

Projecte de centre (juny) https://firamedievalverges.wixsite.com/2021

TERCER D’ESO

TERCER D’ESO
Dictapp https://iecambo.dictapp.cat

https://iecambo.dictapp.es/public/dictapp

ThatQuiz https://sites.google.com/xtec.cat/thatquiz3r/p%C3%A0gina-principal?authuse r=2
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa https://ehugasm.wixsite.com/divingintoenglish

https://ehugasm.wixsite.com/donesiciencia

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Matemàtiques https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=2
Tecnologia Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/
Ciències Naturals (FiQ) Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Llibre digital: http://science-bits.cat/site/index.php?#

Ciències Naturals (BIO) Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Science Bits: https://www.science-bits.cat/site/index.php?lang=ca

Ciències Socials 3r. C : https://classroom.google.com/u/1/c/MTYzMjM4NzE5NDI5

3r. B: https://classroom.google.com/u/1/c/MTYzMjM2NzE0NzU4

3r. A: https://classroom.google.com/u/1/c/MTYzMjI2NTU1NDUz

Educació física
Projecte3 CANVI CLIMÀTIC:

https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=1202 PROJECTE BRU: https://projectes3rie.wixsite.com/projectebru

Optativa: Dibuix Moodle:https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=5 9
Optativa: Investigacions Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/
Alternativa comuna: Emprenedoria https://adalmau5.wixsite.com/emprenedoria

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Optativa: Llengua francesa
Alternativa comuna Robòtica: Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

QUART D’ESO

QUART D’ESO
Dictapp https://iecambo.dictapp.cat

https://iecambo.dictapp.es/public/dictapp

ThatQuiz https://sites.google.com/xtec.cat/bondia3r-thatquiz/p%C3%A0gina-principal?authus er=2
Llengua catalana Moodle LC4ESO: Llengua i literatura catalana 4ESO
Llengua castellana
Llengua anglesa https://ehugasm.wixsite.com/4theso

Google Classroom: http://classroom.google.com/

Ciències Socials 4t. A: https://classroom.google.com/u/1/c/MTYzMjM4NzE5NDkx

4t.B : https://classroom.google.com/u/1/c/MTYzMjM4NzE5NTQ5

Matemàtiques https://educaciodigital.cat/iecamboverges/moodle/course/view.php?id=542
Optativa de modalitat: Tecnologia Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/
Optativa de modalitat: Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/
Optativa de modalitat: Física i Química Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/login/index.php

Llibre digital: http://science-bits.cat/site/index.php?

Optativa de modalitat: Ciències Moodle: https://agora.xtec.cat/iecamboverges/moodle/

Science Bits: https://www.science-bits.cat/site/index.php?lang=ca#

Tutoria https://ehugasm.wixsite.com/tutoria4tverges
Projecte de centre (juny) https://sites.google.com/iefrancesccambo.cat/projectedecentre4curs2021/inici