Generalitats del centre

L’actual Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle neix com a tal el setembre de 2010. Dos fets van donar lloc a aquest nou centre:

  • D’una banda, la voluntat de les famílies i dels ajuntaments de la zona per aconseguir un centre de secundària que acollís els alumnes de Verges i dels municipis de la rodalia que ja cursaven els estudis a l’escola d’Infantil i Primària (Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, La Tallada, Parlavà, Rupià i Ultramort) a més d’Albons i Bellcaire que, tot i no tenir alumnes a l’escola, es van sumar a la petició per poder fel l’Etapa Secundària Obligatòria.
  • De l’altra, la creació per part del Departament d’Ensenyament dels Instituts-Escola, un nou tipus de centre de 3 a 16 anys, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’educació dels infants/joves durant l’etapa obligatòria.

Des del centre, fomentem i propiciem les sortides per l’entorn natural i el patrimoni artístic i cultural dels pobles de la zona, cosa que afavoreix la relació entre el centre i la resta de la Comunitat Educativa.

Volem que tots els ajuntaments de la zona d’influència se sentin partícips d’aquest projecte, i és per això, que es convida a un representant dels ajuntaments a les reunions del Consell Escolar, per poder viure més a prop el dia a dia del centre. També cal dir que, de manera voluntària, alguns ajuntaments fan cessions de material al centre a partir de les necessitats detectades.

Actualment hi ha 495 alumnes distribuïts a les diferents etapes i aproximadament, el 70% de l’alumnat utilitza el transport escolar, gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

Els alumnes d’Educació Infantil i Primària disposen, a més, del servei de menjador gestionat per l’AFA (que també gestiona les activitats extraescolars) i l’empresa Càtering Vilanova SL.