Història

L’ actual Institut Escola Francesc Cambó i Batlle neix com a tal el setembre de 2010. Dos fets van donar lloc a aquest nou centre:

D’una banda, la voluntat de les famílies i dels ajuntaments de la zona per aconseguir un centre de secundària que acollís els alumnes de Verges i dels municipis de la rodalia que ja cursaven els estudis a l’escola d’infantil i primària (Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, La Tallada, Parlava, Rupià i Ultramort) a més d’Albons i Bellcaire que, tot i no tenir alumnes a l’escola, es van sumar a la petició i de l’altra, la creació per part del Departament d’Ensenyament dels instituts-escola, un nou tipus de centre de 3 a 16 anys, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’educació dels infants/joves durant l’etapa obligatòria.

Fent una mica d’història, cal dir que l’escola de Verges ha sofert diverses transformacions que han provocat canvis importants. Des dels locals habilitats i atrotinats del segle XlX, la construcció de les escoles unitàries (nens i nenes separats) de La Placeta fins a la inauguració l’any 1970 de l’escola graduada en el solar del camp de futbol del barri del Padró, actualment ocupat per les aules d’infantil i algunes de primària. Se li va donar el nom de Francesc Cambó*.

El curs 1971-72, amb l’ampliació de l’edifici (l’actual), es va inaugurar l’escola comarcal amb 402 alumnes de Verges i dels pobles abans esmentats.

El curs 74/75 l’escola tenia 405 alumnes i el 96/97, 169. Posteriorment es va arribar a menys de 140, un descens significatiu per la baixa natalitat o pel canvi de diverses famílies a altres poblacions. Els darrers anys s’ha anat incrementant lentament el nombre d’alumnes pel progressiu augment de naixements i per la incorporació d’infants d’altres indrets de fora de Catalunya.

Quan l’escola d’infantil i primària es transforma en institut-escola, l’increment ha estat més acusat i ara comptem amb uns 470 alumnes.

*El centre porta el nom de Francesc Cambó i Batlle perquè l’any 1936 aquest polític vergelità va proposar a l’Ajuntament que si les autoritats municipals sol·licitaven de l’Estat la construcció d’un grup escolar, ell assumiria les despeses de l’Ajuntament. Malauradament esclatà la guerra i tot va quedar parat.

A finals de 1969 la nova construcció estava pràcticament acabada i la Junta municipal va proposar el nom de Francesc Cambó en record de l’oferta feta pel polític feia trenta tres anys.