Informacions inici activitat docent 1 de setembre de 2020

Benvolguts/des companyes i companys,

Us informem que el centre restarà tancat del 25 de juliol fins el 31 d’agost, ambdós inclosos. És per això, que us informem del calendari del dia 1 de setembre, tant pel que fa als docents nous com per la resta del Claustre.

Només els docents nous hauran de venir al centre l’1 de setembre (cadascú a l’edifici de la seva etapa). La resta de docents del claustre, realitzaran les activitats programades de forma telemàtica. Pel que fa als docents nous, feu-nos arribar un correu al b7009795@xtec.cat (nom, cognom, especialitat i correu xtec) per poder enviar-vos convocatòria i codi meet amb antelació abans del 31 d’agost).

Dimarts 1 de setembre de 2020

DOCENTS NOUS – 09:00 – 09:30 – Presentació i registre de dades

TOTS – 09:30 – 10:30 – Claustre General (meet)

ESO – 10:30 – 11:00 – Claustre informatiu (meet)

INF/PRI – 11:30 – 12:30 – Revisió documents per Cicles (document acollida/horaris) 

ESO – 11:30 – 12:30 – Revisió documents de centre (document acollida/horaris)

DOCENTS NOUS – 11:30 – 12:30 – Acollida/visita docents nouvinguts/des per part de l’ED

INF/PRI – 12:30 – 14:00 – Claustre informatiu (meet)

ESO – 12:30 – 14:00 – Coordinacions de tutoria (reunió tutors/es i Equip Directiu – meet)