Jocs de llengua

CATALÀ
>>ACTIVITATS DE LECTURA EFICAÇ . Tots els cicles. Jugar
>>ACTIVITATS D’EFICÀCIA LECTORA. Tots els cicles. Jugar
ENGLISH
>>ELS PRONOMS. Difícil. Cicle superior. Jugar
>>POSA CADA EXPLICACIÓ ON CAL. Nivell mig-difícil. Jugar
>>REPASA EL NÚMEROS EN ANGLÈS. CM i CS. Jugar
>>LES COSES DE LA CUINA. Fàcil. Cicle inicial Jugar
>>COMPLETA AMB LA PARAULA QUE FALTA. Cicle superior. Jugar
>>ELS COLORS.. Fàcil. Cicle inicial. Jugar
>>REPASA EL VOCABULARI BÀSIC EN ANGLÈS. CI i CM. Jugar