Educació Infantil

  • Treballem per projectes, racons i ambients d’aprenentatge en grups d’edats barrejades. Metodologia experimental i vivencial. Treball d’hàbits socials i autonomia.
  • Utilitzem les noves tecnologies des de P3 (ordinadors, pissarra digital i tauletes).
  • Disposem de mestres de reforç. Treballem en grups reduïts atenent la particularitat de cadascú.
  • Tenim contacte directe amb les famílies: agenda i entrada fins l’aula. Les impliquem en el dia a dia a través del protagonista de la setmana, la maleta viatgera, el llibre de vida i el nostre diari.
  • Fem anglès des de P3 (conversa, jocs i cançons).
  • Sortides i colònies.