Claustre

Aquest és el claustre, els cicles i el personal no docent de l’escola per aquest curs 20-21.

CLAUSTRE PROFESSORS

EDUCACIÓ INFANTIL

Mestres del Cicle Tutories Reforç
Anna Alberch P3 Gemma Pla (TEEI)

 

Rosa Abel Bagaria

 

Maria Roura

Nuri Soler P4
Margarita Arbós P5

CICLE INICIAL

Agnès Márquez 1r Maria Freixa
Meritxell Comas  2n A
Susanna Creus 2n B

CICLE MITJÀ

Gilbert Sandoval 3rA
Anna Cutrina/

Montse Montpart

3rB
Glòria Suriñach 4tA
Montse Sabatés 4tB

CICLE SUPERIOR

Maria Bardolet Montse Soldevila

Joan Roquer

Teresa Vicente

 

EQUIP DIRECTIU

Directora Montse Soldevila
Cap d’Estudis Rosa Abel Bagaria
Secretària Maria Freixa

 

ALTRES SERVEIS PEDAGÒGICS
Vetllador Albert Furtet

 

PERSONAL NO  DOCENT
Conserge Toni Pladevall
Administrativa Sílvia Castillo

 

ALTRES SERVEIS PEDAGÒGICS
Psicòloga de l’EAP  Gemma Comas