Educació especial

Sin título

“…… més que trobar la manera de tractar als alumnes diferents, hem de trobar la manera d’ensenyar junts a tots els alumnes, tenint en compte que són diferents…”

Pere Pujolàs

“…un bosc seria molt trist si només cantessin els ocells que millor ho fan…”
Rabindranath T

OBJECTIUS BÀSICS
– Atendre els alumnes que presenten diferents necessitats educatives, ja en petit grup o a dins la seva aula ordinària.
– Participar en la Comissió d’Atenció a la diversitat.
– La mestra d’educació especial és la que fa de nexe entre els mestres i la Psicòloga que ve de l’EAP.
– Participar en les coordinacions amb els Serveis Externs (Serveis socials, logopedes, psicòlegs, fisio…)