Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: Equip Directiu, mestres, pares i mares, representant del PAS (administració i serveis), representant de l’AMPA i representant de l’ajuntament.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i donar a conèixer tots aquells temes importants per al bon funcionament i organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

La darrera convocatòria d’eleccions a Consells Escolars dels centres va ser el curs 18-19. Aquest curs 20-21 hi torna a haver eleccions i es renovaran alguns dels membres.

 

CONSELL ESCOLAR

Representants del sector pares  

Anna Carbonés

Sílvia Baena

Susana López 

Meritxell Llompart

Marc Casas

Representant d’AMPA  

Mireia Garriga

Representants del sector mestres  

Montse Soldevila

Margarita Arbós

Maria Roura

Anna Alberch

Teresa Vicente

Representant de l’Ajuntament  

Núria Montanyà

Representants de l’Equip Directiu.  

Montse Soldevila

Rosa Abel Bagaria

Maria Freixa

Representant del PAS  

Toni Pladevall