PROTOCOL POLLS

POLLS

PREVENCIÓ

L’escola és un lloc on la presència de polls al cap pot ser freqüent, ja que la convivència de molts nens n’afavoreix la difusió, malgrat que pares i mestres ens preocupem per evitar-ho. Us recordem que els polls del cap no transmeten malalties i no són cap risc per la salut, però convé eliminar-los.

Com es transmeten? Els polls no salten ni volen sinó que passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells. Això pot succeir en condicions d’estreta convivència, com és el cas de l’escola. També s’encomanen per l’intercanvi de pintes, raspalls, guarniments del cap, gorres, bufandes, tovalloles, mocadors, etc. La transmissió és possible mentre hi hagi polls vius en la persona infestada o en els seus accessoris i fins que no s’hagin eliminat totes les llémenes.

Mesures preventives recomanades en els protocols citats:

– Raspallar els cabells cada dia, mantenint nets els raspalls.

– Informar als nens/es que l’intercanvi d’objectes pot afavorir el contagi. Per tant no s’han de compartir ni pintes, ni raspall de cabell, ni tovalloles, ni gorres.

– Revisar els cabells dels nens/es i de les persones que hi conviuen dos o tres cops per setmana, sobretot si es graten el cap o es queixen de picor.

– Si observeu que el vostre fill/a té polls cal que aviseu al mestre/a, o al director/a de l’escola i  comunicar-ho a les altres persones que l’envolten per tal que puguin comprovar si també en tenen i extremar les mesures preventives.

– D’altra banda, com a mesura higiènica general, s’haurà de rentar el cap amb aigua i sabó dos o tres cops per setmana, com a mínim.

– L’ús preventiu de productes insecticides no es recomana en persones no parasitades.

– Es revisarà el cabell uns dos cops per setmana, preferentment darrere les orelles i al clatell. De vegades es confonen amb la caspa i les escames seborreiques, però ambdues formacions no estan adherides als cabells i es treuen fàcilment. A més, la caspa no té la brillantor nacrada de les llémenes

COM ACTUAR EN CAS D’INFESTA?

Com es pot saber si es tenen polls? El primer que es nota és una picor persistent al cap. S’ha de comprovar la presència de llémenes enganxades a la base dels cabells o bé, més rarament, es poden identificar els polls vius. És possible veure’ls directament, però és millor utilitzar una lupa i efectuar l’exploració amb bona il·luminació.

Com eliminar els polls i les llémenes? El tractament es basa en aplicar, al més aviat possible, un preparat insecticida (millor locions o cremes que no pas xampús). Cal seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats tenint en compte que, amb molts d’aquests, s’haurà de repetir el tractament més d’una vegada per tal de matar els polls sortits dels ous. Per tal d’eliminar les llémenes es poden esbandir els cabells amb una barreja d’aigua i vinagre, i després passar una pinta amb les pues molt fines (un llemener), tot i que és millor treure-les amb els dits. L’aplicació del producte no elimina totes les llémenes i en resta viu un percentatge gens menyspreable. Cal revisar el cap una setmana després d’haver acabat el tractament per confirmar que no han nascut més polls. Cal insistir en passar la pinta cada dia.

És important que, a les escoles, tots els alumnes parasitats siguin tractats simultàniament, ja que es poden produir contagis entre nens afectats encara no tractats i nens ja tractats. Els nens no parasitats no s’han de tractar. Els familiars afectats s’han de tractar simultàniament, ja que sinó podrien contagiar els nens sans i, d’aquesta manera, disseminar els polls a l’escola.

 És recomanable que els alumnes afectats no assisteixin a l’escola fins que no s’hagin sotmès al tractament (aplicació de loció o crema al cap) i hagin eliminat totes les llémenes.

Durant la setmana posterior a l’inici del tractament, cada dia s’han de revisar els cabells i anar traient les llémenes que hagin pogut quedar; en cas contrari, el tractament no es efectiu. Els polls viuen exclusivament en les persones. Són innecessàries certes mesures com netejar mobles o locals i, per tant, no està indicat tancar l’escola on s’hagin produït casos.

PROTOCOL ESCOLA SINERA

Un cop exposades les recomanacions dels diferents departaments de Salut, es concreta en aquest punt el protocol a seguir a l’Escola Sinera:

– Si a l’escola es detecta un nen amb polls, es trucarà a casa per tal que es vingui a buscar, amb l’objectiu de garantir la prevenció col·lectiva.

– A l’escola es treballarà amb els nens per què tinguin informació i estiguin sensibilitzats sobre: Què són els polls? Com es contagien? Per què millor no tenir-los? En quina quantitat es multipliquen? Com prevenir-los?, etc.