CALENDARI DEL CURS 20/21

 

Jornada intensiva:

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30h i de 15,00 a 16,30h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir de l’7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (L’ alumnat que utilitza el servei de menjador surt a les 15:30h.)

Per l’alumnat que inicia l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.