MEDICAMENTS

Al centre no s’administren medicaments, però si és imprescindible caldrà que porteu la recepta del metge i la vostra autorització signada a l’agenda on consti el medicament, l’hora i la dosi.

Com alternativa, si no teniu espai a l’agenda us podeu descarregar el següent formulari per entregar al tutor junt amb la recepta.

AUTORITZACIÓ MEDICAMENTS