PARACETAMOL

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol (apiretal) a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Quan un infant té febre igual o superior a 38ºC., mentre s’espera que els familiars el vinguin a recollir, es recomana administrar aquest medicament amb la prèvia autorització del pare, mare o tutor.

AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL