Història

Els inicis de l’escola Sinera són al carrer de Sant Pere d’Arenys de Mar, en un edifici que s’havia construit a primers del segle XX, a partir del legat i la donació de 25.000 “duros” feta per Joan Baptista Cassà i Camús, al seu testament de 19 de novembre de 1876. La primera pedra de l’edifici es va colocar el 12 de juliol de 1903 i l’edifici es va inaugurar el 2 de febrer de 1904, diuen les cròniques de l’epoca que “amb la presència del Governador Civil, D. Carles Gonzàles Rootvos, el Sr Casademunt i el Rector de la universitat D. Baró de Bonet i amb la presència de les autoritats locals”.

Durant un segle va acollir diverses escoles, sota la tutela de diverses ordes religioses i la parròquia de Santa Maria d’Arenys. El curs 2002-2003 va ser el darrer del col·legi Cassà. Diversos problemes econòmics que arrosegava la cooperativa de pares i mestres que gestionava el centre i la disminució de la matrícula van forçar la decissio.

El curs següent els 120 alumnes van seguir l’activitat al mateix edifici de l’escola com un annex del CEIP Joan Maragall. I l’any següent, el curs 2004-2005, el CEIP Sinera ja va tenir personalitat pròpia. El nom de l’escola Sinera es va escollir en una votació oberta a tota la comunitat educativa i el gruix principal d’alumnes i famílies van ser les de l’antiga escola Cassà mentre començaven a omplir-se els nous cursos d’infantil i les aules també incorporaven nous alumnes, just en una època d’important creixement demogràfic.

El setembre de 2008, la Llar d’Infants Municipal que disposava de dues aules a l’edifici Cassà va traslladar-se als equipaments de la Raureta. L’escola va gaudir dels nous espais: una sala polivalent on l’activitat principal era la psicomotricitat, una aula de desdoblament (aula de llengües estrangeres) i d’un magatzem. L’escola però estava a l’espectativa del nou centre que s’havia de construir al rial del Bareu i que consolidava la segona escola pública d’Arenys de Mar. El curs 2009-2010 va ser el darrer a l’edifici Cassà (vídeo sobre el comiat a l’edifici Cassa)

A partir del curs 2010-2011 es comença una nova etapa amb nous equipaments a l’avinguda de Pau Costa, 73. Durant el mes d’agost es va fer el trasllat i el curs va començar sense cap contratemps el 7 de setembre (veure vídeo del primer dia a la nova escola). L’escola emprèn la seva activitat gaudint d’unes instal·lacions molt adequades i inicia un procés de creixement, curs a curs, fent el desdoblament progressiu en dues línies. A l’abril de 2013 s’inicien els actes de celebració dels 10 anys de l’escola, una celebració que coincideix també amb la commemoració de l’Any Espriu que l’escola també viu de manera intensa i molt participada des de tots els cicles.

D’ençà els seus inicis, l’Escola Sinera ha tingut presència a Internet i ha anat creixent la seva activitat digital. D’una primera pàgina web estàtica es va passar a un segon projecte més complet (que encarapodeu veure aquí, amb molts de continguts dels cursos que va funcionar). El curs 2013-14 s’ha posat en marxa una nova plataforma digital que combina els espais de publicació web i també espais de treball intern de l’escola.