CRITERIS D’EXCLUSIÓ ESCOLAR

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol
mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats. En general, quan
els nens estiguin afectats per infeccions respiratòries lleus, no cal excloure’ls de l’escola. A
més, cal tenir en compte que la transmissió té lloc abans que apareguin els símptomes o a
partir del contacte amb nens amb infeccions asimptomàtiques. El risc de contagi es pot
minimitzar seguint les normes higièniques habituals. L’exclusió dels nens malalts de l’escola
es recomana quan, potencialment, es poden reduir les probabilitats d’aparició de casos
secundaris.

 

DOCUMENT DEL DEPARTAMENT DE SALUT