Noves tecnologies

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES  I DELS RECURSOS DIGITALS. (TAC)

Des del curs 2015-16 s’està realitzant la renovació dels equipaments informàtics i digitals del centre. Actualment disposem d’un o dos ordinadors i un projector o PDI a totes les aules del centre.  Una aula amb 14 ordinadors i un carro de 27 portàtils per poder treballar per grups en els treballs per projectes.

Els objectius del Pla TAC del nostre centre, són:

– Promoure l’assoliment de la competència digital dels alumnes i l’ús de les TAC en la pràctica educativa a l’aula: activitats de robòtica, aplicacions educatives, kahoot…

– Dinamitzar la presència del centre a Internet a través de la  Web de l’escola des d’on es fa la difusió de de les activitats de l’escola a les famílies.

– Vetllar per l’aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat de les dades i les infraestructures digitals del centre educatiu.

– Promoure i vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos tecnològics del centre.