Organització del centre

 

Equip Directiu

Directora: Imma Llopis Margalef

Cap d’estudis: Cristina Romero Cano

Secretària: Núria Blanco Sans

 

Coordinació

Coordinadora d’educació infantil: Mireia Carbonell

Coordinadors de cicle d’educació primària:

 • Cicle Inicial: Glòria Rovira
 • Cicle Mitjà: Laura Bertran
 • Cicle Superior: David Folqué

Coordinadora Biblioteca/LIC: Carmen Ferreira

Coordinador de Riscos laborals: Maite Muñoz

Coordinador TAC: Isabel Hernández

Coordinadora Escola Verda: Lluïsa Méndez

Festes: Sonia Tortosa

 

Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat de participació en el control i la gestió de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Està format per 15 membres: cinc mestres, cinc representants de pares i mares, un representant del PAS, un representant de l’ajuntament i l’equip directiu. Es reuneix generalment un cop al trimestre.

Composició

 • Directora/presidenta: Imma Llopis Margalef
 • Secretària: Núria Blanco Sans
 • Cap d’estudis: Cristina Romero
SECTOR PARES/MARES:

 • Andrés Guillén
 • Sílvia Sánchez
 • Nacho García
 • Cristina Sans
SECTOR MESTRES:

 • Ma. Teresa Rovira
 • Yolanda Tarín
 • Nathalie Hernández
 • Isabel Hernández
 • Maite Muñoz
SECTOR PAS:

 • Ángeles Morales
REPRESENTANT AJUNTAMENT:

 • Ma. Jesús Coronado

 

Claustre de mestres

Aquest curs està format per un equip de vint-i-quatre mestres.

Tutories

Educació Infantil Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior
P3 Tere Rovira 1r Glòria Rovira 3rA     Elisa Gas 5èA      David Folqué
P4 A  Mireia Carbonell 3rB  Jose Ángel Hernández 5èB      Sònia Tortosa
P4 B Lluïsa Méndez 2nA Carmen Ferreira 4tA    Gemma Benito 5èC      Elizabeth Segura

Helena Rojo

P5A Milagros Bible 2nB Laura Ramos 4tB  Nathalie Hernández 6èA Àngel Garcia
P5B Yolanda Tarín 6èB Isabel Hernández
  6èC  Salvador Fernández

 

Especialistes

Educació Física: David Folqué.

Educació Especial: Núria Blanco

SIEI: Laura Bertran

Educadora Educació Especial: Sara Prats

Música: Sónia Tortosa i Irina Sánchez

Anglès: Isabel Hernández, Cristina Romero, Elizabeth Segura, Helena Rojo i Adrià Sánchez.

Religió: Maite Muñoz

Tècnica Educació Infantil: Yolanda Padilla

Mestres de suport

Infantil i E. Primària: Núria Blanco, Imma Llopis, Esther Gimeno.

 

Altres suports

TEE: Remei Ortega Parejo (20 hores setmanals).

 

Altre personal del centre

Auxiliar Administrativa: Ángeles Morales Jodar

Conserge: Gemma Casañas.

 

Personal d’Inspecció

Cinta Moriones Pellisa

 

Personal dels Serveis Educatius

EAP: Per nomenar pel Departament d’Educació

Assistent Social: Maite Santamaria

CRP: Neus Gallart

 

Personal extern

Regidora Ajuntament: Ma. Jesús Coronado

Assessorament de plàstica:  Sònia Fernández (4,5 hores setmanals)

Assessorament de teatre: Silvia Palazón (2h setmanals)