Programes i projectes d’innovació

 

Treball globalitzat per projectes: Xarxa de competències bàsiques

El curs 2015-2016 vam iniciar el Programa de Formació Interna de Centre i aquest curs 2018-19 formem part de la Xarxa de competències bàsiques amb la finalitat de potenciar la innovació metodològica i didàctica de la nostra escola, que ens ajudarà a marcar una línia de treball en comú  potenciant el treball en equip, la discussió pedagògica i la motivació del professorat.

Estem fent una revisió sobre la metodologia de treball a tots els cicles, per establir línia metodològica de centre.

Hem iniciat la metodologia de treball per projectes com a recurs per treballar de forma interdisciplinar. La intenció és que la metodologia per projectes sigui cada vegada més habitual i d’aplicació a tots els grups d’alumnes.

Aquesta metodologia de treball parteix de les necessitats dels alumnes, de la investigació, la recerca i el treball cooperatiu.

D’aquesta manera augmenta el grau de motivació i l’autonomia d’aquests vers l’aprenentatge.

A infantil es treballa per centres d’interès i es fa un projecte per curs. A cicle inicial i mitjà es treballa per projectes l’àrea de medi i també aspectes d’altres àmbits (lingüístic , matemàtic i artístic). A la resta de cursos es fa un projecte interdisciplinari durant el curs.

D’aquesta manera volem aconseguir un ensenyament actiu, significatiu i vivencial dels nostres alumnes, a partir de tots els projectes i activitats que fem a l’escola.

El treball per projectes engloba i fomenta els següents aspectes en la formació integral dels/les nostres alumnes:

Aprenentatge significatiu, funcional i constructivista: partint dels coneixements previs dels/les alumnes i de les seves motivacions, perquè puguin interioritzar els nous aprenentatges fent un tractament cíclic dels continguts.

Principi de globalització: tractament disciplinar entre els continguts d’una mateixa àrea i tractament interdisciplinar entre els continguts de diferents àrees.

Motivació: pretenent que l’ensenyament-aprenentatge sigui realista, motivador, participatiu i flexible per despertar l’interès de l’alumnat.

Aprenentatge individualitzat: tenint en compte el nivell maduratiu de cada alumne, atenent les seves necessitats i interessos.

Investigació, observació, experimentació i formulació d’hipòtesi, a partir de l’experiència directa amb l’entorn, l’alumnat elabora les seves pròpies conclusions.

El joc com a eina d’aprenentatge: reproduint situacions quotidianes i fomentant la creativitat.

Aprendre a pensar: realitzant activitats per estimular la imaginació, la creació i potenciant l’esperit crític.

Projecte LOVA
L’òpera como a via per a generar aprenentatge significatiu

Aquesta idea va néixer als Estats Units per iniciativa del compositor Gregory Pliska i Bruce Taylor, director d’educació de la Washington National Opera.

Aprofitant que la tutora de 6è A Isabel Hernández, esta formada en aquesta modalitat de treball globalitzat, aquest curs hem implementant aquest projecte que busca desenvolupar les competències bàsiques en els alumnes a través de l’òpera. Es tracta de crear una companyia pròpia i desenvolupar una obra operística al llarg del curs.

El procés de creació d’una obra operística ajuda a motivar als alumnes, potenciar el seu aprenentatge significatiu i fomentar la creativitat. Entre altres capacitats  que desenvolupa en los estudiantes figuren el treball en equip, la responsabilitat, l’autonomia, la relació o la consciencia emocional.

El treball de creació de l’obra intenta integrar tots els àmbits, de manera que es treballen competències matemàtiques, artística, lingüística, etc.

A l’hora de desenvolupar el projecte es segueixen els següents passos:

  1. Formació de la companyia. Es crea una companyia d’òpera, i entre tots els alumnes trien un logotip i un nom que els representi i tingui sentit per ells.
  2. Selecció d’un tema per l’òpera o obra musical. Els alumnes debaten cóm abordaran el tema i què volen explicar i transmetre amb la seva obra.
  3. Sol·licitud i repartiment de llocs de feina a la companyia. Cada alumne selecciona les seves preferències i la mestra els assigna una de las elegides. Poden ser directors/es, intèrprets, escenògrafs/es, maquilladors/es, tècnics/es d’il·luminació, responsables de premsa o relaciones públiques, etc., tots els treballs que implica una companyia.
  4. Escriptura i composició dels temes i la música que compondran l’obra.
  5. Treball per equips. Cada grup de professionals planifica i desenvolupa el seu treball per aconseguir els objectius necessaris el dia de l’estrena. Assagen, construeixen, componen, parlen amb la professora, desenvolupen diferents capacitats…
  6. Assajos generals. Els alumnes posen en comú el treball realitzat per als assajos generals de la representació.
  7. Estrena. Es representa l’obra davant del públic. Hi ha tres actuacions i després una avaluació.

Al llarg del projecte, els alumnes utilitzen las noves tecnologies per desenvolupar els  treballs: redacten en Office, seleccionen fotos per Internet per inspirar els seus treballs artístics, envien e-mails per convocar als convidats i demanen pressupostos de cartellera, desenvolupen un bloc per documentar i comunicar els avenços del seu projecte, etc.

Programa TED-ED CLUB

Es un projecte en xarxa de centres que tracta d’impulsar la creativitat de les generacions més joves organitzant clubs de discussió, generació i comunicació d’idees innovadores per a la revolució del coneixement i l’empreneduria social.

Es tracta d’organitzar, analitzar, sintetitzar i comunicar idees innovadores en un format de conferència amè i accessible a la comprensió de tots. Creant una narració per aconseguir comunicar amb èxit i de manera senzilla interrogants i continguts de naturalesa complexa.

Integrar eines digitals amb l’objectiu de desenvolupar una exposició emocionant fent ús de les competències digitals per a l’aprenentatge del segle XXI

Mobile Estudio Box

Un estudi mòbil per que els alumnes creïn els seus reportatges.

És un exemple de l’ús de la tecnologia com a eina mediadora pel desbloqueig motivacional en l’educació. Es consensua un tema, s’investiga sobre el mateix i s’exploren eines TIC per explicar-ho de la millor manera, amb la creació d’un vídeo com a resultat final.

Projecte EscolAQUA

Projecte en xarxa de centres de Tarragona, que proposa activitats enfocades a tractar temes ambientals i educatius de manera transversal, relacionats amb la gestió dels residus de plàstic i el tractament i la gestió de l’aigua.