Característiques del centre

Trets d’identitat del nostre centre.

Som una escola on eduquem en la convivència, la coeducació, la tolerància, el respecte a les diferències, la llibertat d’expressió, l’esperit crític i el raonament. Formem als/les alumnes dins d’un marc democràtic, solidari, de diàleg i participació.

Fomentem el treball cooperatiu i la col·laboració entre alumnes de diferents cursos.

Valorem  la cultura de l’esforç, l’autosuperació i l’autoestima.

Fomentem el hàbits saludables i la educació integral dels nostres alumnes, basada en el benestar físic i emocional.

Entenem l’atenció a la diversitat com a necessària per potenciar al màxim el desenvolupament integral de cada alumne/a.

Valorem el respecte a l’entorn i al medi ambient, fomentant hàbits personals i col·lectius que comportin un estalvi de recursos i una protecció mediambiental.

Som coneixedores de la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu i la col·laboració amb l’escola. Demanem coresponsabilitat amb les famílies així com la necessària implicació de tot el professorat.

Fomentem la participació i cooperació de tota la comunitat educativa.

Dintre d’un marc plurilingüe, mantenim el compromís amb la llengua i cultura catalanes com a elements de cohesió social i cultural.