Atenció a les famílies

HORARIS D’ATENCIÓ:

Secretaria:

Jornada intensiva: dimarts i dijous de 9:15 a 12:30h.

Durant el curs: dimarts i dijous de 9.15 a 12:30h. Dimarts, dimecres i dijous de 15.15 a 16.30h.

Directora: dimarts de 15.15 a 16.15h i dimecres de 9.15 a 10 h.

Cap d’estudis: divendres de 9.15 a 10 h.

Secretària: dimarts i dijous de 15.15 a 16.15h.

 

REUNIONS I ENTREVISTES:

Reunions d’inici de curs:

Durant la primera quinzena d’octubre es convocaran reunions de nivell amb els/les tutors/es de cada curs, en les que es facilitarà informació pedagògica i d’organització del curs.

Reunions tutors/es famílies:

El/la tutor/a, farà com a mínim una entrevista durant el curs amb els pares, i les que convingui, depenent de cada cas particular.

Els pares que vulguin demanar entrevista amb un/a mestre/a especialista, ho comunicaran al/la  tutor/a, i aquest/a es posarà en contacte amb l’especialista per facilitar la data de l’entrevista.

L’horari d’atenció dels/les tutors/es és els dijous de 12.30 a 13.30 h.

 

També podeu contactar amb els/les mestres de l’escola mitjançant els següents correus electrònics:

MESTRES ESCOLA SANT SEBASTIÀ CURS 2020-2021