DOCUMENTS DE CENTRE

En aquesta pàgina trobareu els projectes que té l’escola des de diferents àmbits i amb nivells de concreció també diferents. Tots els documents de centre es van revisant i són flexibles ja que s’adequen al context de l’escola i a les seves necessitats.