Consell escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan pel que fa a la gestió econòmica i acadèmica i a l’organització i funcionament general del centre, supervisant el Projecte de Direcció. És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

El Consell Escolar està compost pel/per la director/a, el/la cap d’estudis, quatre representants del sector mestres, quatre representants del sector pares i mares (dels quals un hi representa l’AMPA), un/a representant del sector PAS, un/a representant de l’Ajuntament i el/la secretari/ària, que exerceix de secretari/ària del Consell.

CONSELL ESCOLAR

(renovat el desembre del 2016)

PRESIDENTA Carme Fernández Barrufet
CAP D’ESTUDIS MªCarmen Deiros Cabello
SECRETÀRIA Josefa Rodríguez Moreno
REPRESENTANTS DELS MESTRES Cristina Pernaute

Mercè Mitjans

Mª Carmen Díaz Fenoy

Montserrat Montañés

Eloina Bermúdez Mate

Roser Márquez

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES Vanesa Costa

Josep Aguilar Ballestero

Nayra Pañella

Raquel Quesada

Susana García Escamilla

REPRESENTANT DE L’AMPA Aitziber Resa
REPRESENTANT PAS Maria José Aguilera Izquierdo
REPRESENTANT DEL PAE  Dani Chao
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT German Barrena

 

COMISSIONS DERIVADES DEL CONSELL ESCOLAR

PERMANENT Presidenta: Carme Fdez. Barrufet

Cap d’estudis: Mari Carmen Deiros Cabello

Repres. pares i mares: Susana García Escamilla

Repres mestres: Mari Carmen Díaz

Secretària: Josefa Rodríguez

ECONÒMICA Presidenta: Carme Fdez. Barrufet

Cap d’estudis: Mari Carmen Deiros Cabello

Repres. pares i mares: Josep Aguilar Ballestero

Repres mestres: Eloina Bermúdez

Secretària: Josefa Rodríguez

CONVIVÈNCIA Presidenta: Carme Fdez. Barrufet

Cap d’estudis: Mari Carmen Deiros Cabello

Repres. pares i mares: Vanesa Costa

Repres mestres: Cristina Pernaute

Secretària: Josefa Rodríguez

MENJADOR Direcció: Carme Fernández Barrufet

Repres. de pares i mares: Raquel Quesada

AMPA: Aitziber Resa

FOMENT DE LA IGUALTAT ENTRE NOIS I NOIES Montse Montañés