Acollida

SERVEI D’ACOLLIDA

MATÍ: S’ofereix de8h a 9h  (a partir del 14 de setembre)

Se n’encarrega la coordinadora de menjador.

 

½ hora 1hora
Fix setembre 11,32€ 22,02€
Fix octubre-maig 17,87€ 34,77€
Fix juny 12,51€ 24,34€
Esporàdic/a 1,93€ 3,87€