Acollida

SERVEI D’ACOLLIDA

MATÍ: S’ofereix de 7:30h a 9h i de 8,30h a 9h (a partir del 12 de setembre)

Se n’encarrega la coordinadora de menjador.

TARDA: S’oferirà de 16’30h a 18 h.

  ½ hora 1hora 1´5 hores
Fix setembre 10,98€ 21,38€ 28,10€
Fix octubre-maig 17,35€ 33,75€ 50,00€
Fix juny 12,14€ 23,63€ 33,20€
Esporàdic/a 1,88€ 3,75€ 4,25€