Activitats extraescolars

Curs 2018-2019

Les activitats extraescolars estan gestionades per l’AMPA de l’escola.