P4 MATES MANIPULATIVES

LES ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES TAMBÉ LES FEM AMB MIG GRUP. HEM JUGAT A OMPLIR OUS DINS LES OUERES SEGONS EL NÚMERO QUE ENS TOCAVA, HEM SET SERIACIONS AMB OBJECTES AMB FRUITS DE LA TARDOR, HEM DONAT MENJAR A ANIMALETS DE JOGUINA QUE TENIM A LA CLASSE, TANTS COM ESTAVEN REPRESENTATS,….

JUGUEM FENT MATEMÀTIQUES