Educació Inclusiva

La Rambleta del Clot és una escola inclusiva, i les nostres pràctiques inclouen tothom en tots els aspectes de l’escola i la vida en comunitat. Entre tots procurem fer de cada persona un membre respectat, realitzat i contribuent en el conjunt de la societat, independentment de les seves diferències.

Per a assegurar la inclusivitat comptem amb els següents recursos:

  • Educació Especial i SIEI (Suport Intensiu a la Educació Inclusiva)
  • Psicopedagoga de l’EAP.
  • Comissió d’Atenció a la Diversitat.