Preinscripció i matriculació per al curs 2021 – 2022

Ja s’ha publicat el calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2021-2022.

Preinscripció educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021

Preinscripció educació secundària obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021

Matriculació educació infantil de segon cicle i educació primària i educació secundària obligatòria
del 14 al 18 de juny

Aquest curs la preinscripció es farà de manera telemàtica en aquest enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/

Guia per a la preinscripció en línia

guia-preinscripció

 

Guia Preinscripcio by David on Scribd

TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUESTS ENLLAÇOS

Preinscripció a educació infantil (3-6 anys)

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

Preinscripció a educació primària (6-12 anys)

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/inici/

Criteris de prioritat generals

40 punts. Quan l’infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé que el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi.

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola. Cada centre té una àrea d’influència que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

30 punts. Quan el domicili habitual de la família es troba dins l’àrea d’influència del centre escolar que es demana en primer lloc.

20 punts. Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins l’àrea d’influència del centre triat en primer.

10 punts. Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de l’àrea d’influència del centre que s’ha triat en primer lloc.

10 punts. Si la família percep la renda garantida de ciutadania.

10 punts. Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de prioritat complementaris

15 punts. Família monoparental o nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família monoparental o bé d’una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Calendari i terminis

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat a l’hora d’obtenir la plaça. En la sol·licitud de preinscripció cal indicar si el centre escollit és un centre adscrit a l’escola de primària on s’han cursat els cursos anteriors. L’adscripció dels centres i els criteris de prioritat general serveixen per adjudicar una puntuació a cada sol·licitud i establir l’ordre d’accés a les places dels centres.

25 i 26 de març: presentació de la documentació

Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva

Després del sorteig, s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació.

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>