Recursos digitals per treballar a casa

En aquesta pàgina web podreu trobar diferents tipus d’activitats per treballar a casa.

Recursos de català:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala
Recursos de matemàtiques:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-matematiques
Recursos de castellà:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-castella
Recursos d’anglès:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-angles