Formació interna

Enguany el claustre està implicat a les següents formacions:

 

Pla TAC i formació de tauletes

 

El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies ha de ser un compromís entre el desitjable i el possible i sobretot ha de ser compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre. És també molt important que tothom s’involucri en el desenvolupament del projecte.

L’elaboració del Pla TAC de centre pot esdevenir un poderós mecanisme d’innovació. En aquest context, l’elaboració del Pla ha de proporcionar espais i temps per establir intercanvis entre el professorat per reflexionar, debatre, compartir i, en resum, per aprendre.

L’escola ha rebut 30 tauletes per a poder articular les competències i activitats previstes al Pla TAC del centre.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals.

En cursos següents aquesta dotació es veurà ampliada a més recursos digitals. L’accés a aquest pla i les dotacions en tauletes han estat possible gràcies al compromís d’un gran nombre de professorat del claustre.

Desenvolupament i millora de la competència matemàtica 

Enguany la formació general del claustre anirà adreçada a la vessant manipulativa i curricular de les matemàtiques mitjançant el “laboratori matemàtic”

Xarxa de competències bàsiques

També és el primer any que participarem com a membres de la Xarxa de competències bàsiques. Hi haurà dues persones del claustre que seran formadors i un grup de mestres, la major part coordinadors, que formaran part del grup impulsor.

Programa “SI”

També hi ha part del claustre que participarà en la formació “Ciència a Raig” i a la formació del Programa SI en el qual també hi formarem part aquest any.

Formació Mentoritzada de Gsuite a tot el Claustre

Coordinacions que participem

  • Xarxa coordinació 0-6
  • Coordinació Educació especial
  • Coordinació d’especialistes d’Educació física
  • Coordinació TAC
  • Coordinació del professorat d’anglès
  • Coordinació SIEI