Gramàtica Montessori a 5è

Resultat d'imatges de GRAMÀTICA MONTESSORI

  • Cliqueu a la foto per veure com vam introduir el verb. 

ÉS UN MATERIAL SENSORIAL PER A L’ADQUISICIÓ DELS CONCEPTES GRAMATICALS QUE FACILITA LA COMPRENSIÓ DE LA GRAMÀTICA

Cada element està representat per una figura geomètrica tenint en compte les famílies i relacions entre les paraules.

  • FAMÍLIA DEL NOM: SUBSTANTIU, PRONOM, ADJECTIU I ARTICLE (TRIANGLES/PIRÀMIDE)
  • FAMÍLIA DEL VERB: VERB I ADVERBI (CERCLE/ ESFERA)
  • FAMÍLIA NEXES I UNIÓ: PREPOSICIÓ, CONJUNCIÓ I INTERJECCIÓ