PREINSCRIPCIÓ 2020-21

 D’acord a les ordres del departament d’Educació de la resolució EDU/576/2020 del 28 de febrer del 2020:

La preinscripció serà només telemàtica i excepcionalment serà presencial.

El centre només atendran preinscripcions. En cap cas visites al centre.

Presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència)

El calendari de preinscripció i matrícula s’ha publicat al portal “Estudiar a Catalunya” al següent enllaç

També podreu trobar informació a la web del Consorci d’Educació

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21: http://mapaescolar.gencat.cat/

INFORMACIÓ ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ

Calendari preinscripció i matrícula curs 2020-2021