COL·LABORACIONS I PREMIS

L’escola col·labora des de fa anys amb diferents entitats:

Fundació Vicenç Ferrer

Cada any es col·labora amb la fundació Vicenç Ferrer fent un recull de dibuixos i textos de la vida quotidiana dels alumnes per fer un intercanvi amb els nens de la Índia. A més, varies col·laboradores de la Fundació venen a parlar als nens i nenes de les costums i celebracions més importants.

L’Associació de veïns del passeig de Sant Joan 

Cada any durant el mes d’octubre, els alumnes de cinquè col·laboren amb l’Associació de veïns del Passeig de Sant Joan. Una representant de l’Associació ens ve a parlar de la vegetació que trobem al Passeig, característiques principals, etc i després es fa una sortida per fer un recull de les fulles per fer una activitat a l’aula.

A la classe, els nens fan un herbari classificant totes aquestes fulles que han trobat al Passeig. A més, els nens participen en dos concursos organitzats per l’Associació de Veïns del Passeig de Sant Joan en els que han d’escriure una redacció fent servir el Passeig com a escenari principal  i enviar una fotografia de la part que més els hi agrada del Passeig.

 

Biblioteca Sofia Barat “Disfressa el teu llibre”

Els alumnes de 6è  participen al concurs “Disfressa el teu llibre” que organitza cada any la biblioteca Sofia Barat, la nostra escola, l’Institut Jaume Balmes i l’escola Carlit.

L’objectiu d’aquest concurs és promocionar la lectura i la creació artística.

Jornades TIC: Robòtica

L’escola va començar a incloure la robòtica dins del projecte educatiu del centre el curs 2013-2014. Des les hores ençà el projecte ha anat progressant i implicant-hi a tots els cursos de l’escola.
Les activitats de robòtica es distribueixen de la manera següent:
• Educació infantil fa tallers internivells (P-3- P4 i P-5), un dels tallers és el de Beebots.
• C. Inicial també fa un treball amb els Beebots barrejant grups de 1r. i 2n.
• Ollos 3r. i 5è.
• Scratch 4t. i 6è.

2016 Premi INCLUSIÓ DIGITAL: Fem escola. L’scratch una eina col•laborativa