Documents d’escola

Pla d’organització  curs 20-21  PLA20-21

Programació General de Centre  PGC 20-21 

Projecte de Direcció de Centre     PDC 20-24

Normativa de Funcionament i Organització de Centre NOFC

Pla TAC PLATAC

Pla de Convivència PLA CONV

Projecte Lingüístic  PL

Projecte Educatiu de Centre    Es pot consultar a l’apartat Projecte Educatiu 

Pressupost 2020   pressupost

Quota de material escolar 20-21   quota

Actes dels consells escolars