Documents d’escola

Programació General de Centre  PGC 19-20 

Projecte de Direcció de Centre     PDC 16-20

Normativa de Funcionament i Organització de Centre NOFC

Pla TAC PLATAC

Pla de Convivència PLA CONV

Pla Lingüístic (en revisió) PL

Projecte Educatiu de Centre    Es pot consultar a l’apartat Projecte Educatiu 

Pressupost 2019   Pr2019

Quota de material escolar 19-20   MAT

Actes dels consells escolars   Acta1