Hort ecològic

A partir del curs 2010/2011 l’escola té un hort ecològic, del qual s’encarreguen els alumnes de Cicle Mitjà. L’objectiu principal de l’activitat és el coneixement al voltant del conreu a l’hort, el seu manteniment,  cura i els productes que se’n deriven del seu treball.

 

2015-11-06 09.41.45

Tot i que en l’horari dels alumnes hi ha una hora setmanal per a aquest projecte, el temps de dedicació varia molt en funció de les tasques a realitzar. Els alumnes de cicle mitjà amb ajuda de les mestres i amb col·laboració voluntària d’algunes famílies, segueixen l’evolució, el creixement i el manteniment de les hortalisses que de cada temporada podem trobar a qualsevol hort; segons la disponibilitat de les famílies, sovint s’ofereixen per ensenyar als alumnes els conreus familiars, reforçant així els coneixements apresos.

 

20160511_104400

Es realitzen seguiments setmanals del treball dels alumnes i es reparteixen les tasques per tal que tothom col·labori i experimenti les diverses fases del treball en el hort. Les mestres per tal de motivar el treball, el coneixement i l’evolució del alumnes cada mes nomenen tres infants del cicle com a “Pagès/a del més” i durant aquest temps duen una escarapel·la que els distingeix com a tals.

 

?????????????