Projecte de Filosofia 3/18
“Pensar per un mateix des d’una perspectiva democràtica”
Des del curs 2005-2006 s’ha anat introduint de manera progressiva el projecte
de filosofia 3/18, amb la intenció d’anar consolidant el projecte i fer una línea
d’escola marcada amb aquest tret característic del tractament de la filosofia al
centre.
Filosofia 3/18 és un projecte educatiu nascut a Catalunya l’any 1987 que té com
a referent el currículum educatiu Philosophy for Children , creat pel filòsof
Matthew Lipman.
Té com a finalitat reforçar les habilitat de pensament a l’escola en l’educació
infantil, primària, secundària i batxillerat, amb l’objectiu de formar ciutadans
que pensin i parlin raonablement, amb criteri i autonomia.
El seu contingut i el seu mètode porta els infants a reflexionar sobre temes
presents en totes les disciplines: la veritat, identitat, subjecte, temps, llibertat,
relació, etc. Així, sense adonar-nos-en, treballant aspectes de la filosofia, estem
reforçant les bases d’altres disciplines, i evidentment tractem qüestions que
són fonamentals per a la vida humana, per a la presa de posició de l’individu al
món; conceptes com: justícia, bondat, bellesa, món, amistat, amor, llei, etc.
És des de la filosofia on podem dialogar, polemitzar, discordar i exercitat totes
les destreses mentals.
En el nostre centre s’introdueix a P4 i es duu a terme fins a 2n de Primària.
Quan la disponibilitat horària ho permeti s’ampliarà a la resta de Cicles
d’Educació Primària.