Oferta educativa

L’escola ofereix ensenyament Infantil i Primari
A l’Educació Primària, El DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, estableix el nombre d’hores mínim de caca àrea.
D’acord amb aquest Decret, el Centre fa la distribució següent:

Distribució horària CMDistribució horària CI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució horària CS