Arts & Crafts

Com a ampliació del treball integrat de continguts i llengua estrangera, al curs 2014-2015 es va iniciar el treball de plàstica utilitzant l’anglès com a llengua vehicular, projecte Arts & Crafts a 1r nivell de Primària. Aquest projecte es va ampliant, progressivament, a la resta de cursos de primària. Aquest curs es fa la plàstica en anglès a 1r i 2n de Primària.