Educació emocional

A partir del curs 2008/2009 es va començar a impartir educació emocional de
manera sistemàtica a Educació Infantil.
Aquest programa està basat en contes, vivències i converses col·lectives
encaminat a treballar la consciència emocional, la regulació de les emocions,
l’autonomia emocional, les habilitats socioemocionals i de vida i benestar; ja
que la dimensió emocional dels infants ha de ser educada per tal que les
emocions i els sentiments, que tant importants són a la nostra vida, es converteixin en aliats i no en enemics.
Aquest programa en el nostre centre, es duu a terme a l’etapa d’Infantil de
manera sistemàtica i a Primària està latent en les actuacions diàries.