AJUTS PER MOTIUS GEOGRÀFICS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT I MENJADOR PER MOTIUS GEOGRÀFICS. CURS 2012-2013.
PERÍODE DE SOL·LICITUDS DEL 7 AL 21 DE MAIG DE 2012 AL CENTRE DOCENT DE L’ALUMNE/A.