Aprenem sobre les religions del món!

Aquest trimestre l’alumnat de 6è està descobrint les característiques de les principals religions monoteistes i politeistes del món. Per dur-ho a terme, fem ús de les noves tecnologies a l’aula, del treball en grup i de les rúbriques d’autoavaluació.