El Centre

Dades del centre: ESCOLA Guillem Fortuny

C. Pisa , 3   ;   43850 – Vilafortuny · Cambrils

Telf: 977-37·80·34    /    Fax: 977·37·80·35

Titularitat: Públic

Correu electrònic: escguillemfortuny@xtec.cat

Pàgina Web: www.xtec.cat/escguillemfortuny