Educació Infantil

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

L’acció educativa ha de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement personal dels infants; la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, actuant cada vegada de forma més autònoma; la possibilitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte al principi de no discriminació, compartint responsabilitats família i escola.

Fent clic en aquest enllaç podeu veure els criteris metodològics d’Ed. Infantil.