Socialització i reutilització de llibres

Des del curs 2005-2006 fins el curs 2010-2011, hem participat en el Programa per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, amb ajuts de la Generalitat de Catalunya.
Des de el curs 2012-2013 i fins l’actualitat s’ha continuat amb la socialització i reutilització de llibres de text i diccionaris a cicle mitjà i cicle superior.
Els llibres de text i diccionaris socialitzats actualment són els següents:
· Diccionaris de català, castellà i anglès.
· Llibres de text (d’informació) de català, castellà, matemàtiques, coneixement del medi, religió i anglès.
· Un llibre de lectura de català i un de castellà.