L’equip de mestres

 

EQUIP DIRECTIU

Directora Estefania Vilella
Cap d’estudis M. Teresa Mor
Secretària Marta Messegué

 

 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora P3 Laura Bonet 
Tutora P4 i P5 Montse Caselles 
Suport a Infantil i Primària M. Teresa Mor

 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial

Tutora 1r Rosa M. Masip
Tutora 2n Teresa Martorell

 

 

 

Cicle Mitjà

Tutora 3r i 4t Rut Cierco

 

 

Cicle Superior

Tutor 5è Jaume J. Liarte
Tutora 6è Marta Sangrà

 

 

 

 

ESPECIALISTES

Anglès Laura López
Anglès Irene Pérez
Educació Física Marta Messegué
Música Laura Jiménez
Religió Marta Menal