CONSELL ESCOLAR

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR – ESCOLA SANT JORDI

Construcció del Consell Escolar: 18 de desembre de 2018  –  (15 membres)

 

EQUIP DIRECTIU (3)

Presidenta Estefania Vilella
Cap d’estudis M. Teresa Mor
Secretària Marta Messegué

 

 

 

 

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT (5)

Professora Laura Bonet
Professora Teresa Martorell
Professora Marta Menal
Professora Laura López
Professor Jaume-J. Liarte

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT (1)

Regidor Meritxell Vilalta

 

 

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES (4)

Pare Oscar Aran
Mare Mireia Canales
Pare Gerard Solé
Mare Marina Lumbierres

 

 

 

 

 

REPRESENTANTS DE L’AMPA (1)

Mare Mònica Boix

 

 

REPRESENTANTS DEL PAS (1)

Auxiliar Administrativa M. Mercè Bureu