Escacs

Aquest projecte sorgeix de les directrius del Parlament de Catalunya, de data 21 de juliol de 2010, que declara els escacs d’utilitat pública i insta al Govern que emprengui actuacions per difondre i fomentar la pràctica dels escacs entre la població catalana, especialment en els àmbits de l’educació, lúdic i de la salut. I també de la declaració del Parlament Europeu, de data 15 de març de 2012, instant els estats membres a introduir el programa “Escacs a l’escola” en els seus sistemes educatius

El projecte destaca la relació i utilitat del joc dels escacs en l’àmbit educatiu. És un recurs que potencia el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament lògicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

L’Escola Sant Jordi portem treballant en aquest projecte des del curs 2013-2014 fins ara.