Suport Vital Bàsic a l’Educació Física

Els curs 2018-2019 l’escola s’ha iniciat en el programa de “Suport Vital Bàsic als Centres Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.

L’objectiu principal de l’activitat és que l’alumne/a aprengui coneixements bàsics gradualment (teòrics i pràctics), adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com podem actuar davant d’una situació d’emergència vital.

La formació s’inicia en l’alumnat d’infantil i primària amb un contingut bàsic, cada any, de forma progressiva, es van afegint nous continguts i objectius (a través de diverses activitats adaptades a l’edat del nen/a) per aconseguir que a cada etapa formativa es realitzi una acció més davant l’aturada cardiorespiratòria (ACR), concepte que s’introdueix a cicle mitjà i superior.